نخ و نقشه تابلو فرش ایراندخت

نخ و نقشه تابلو فرش ایراندخت
نخ و نقشه تابلو فرش ایراندخت
مدل کالا: 1112
وزن: 1.80kg
موجودی: در انبار
قیمت: 735,000 تومان
### 42در 60سانتیمتر # 300در 426گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 293 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 200 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 235 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 200 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2021