نخ و نقشه تابلو فرش سرباز آپادانا

نخ و نقشه تابلو فرش سرباز آپادانا
نخ و نقشه تابلو فرش سرباز آپادانا
مدل کالا: 1108
وزن: 3.10kg
موجودی: در انبار
قیمت: 1,293,000 تومان
### 52در 85سانتیمتر # 3701در 608گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 430 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 300 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 345 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 300 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2021