نخ و نقشه تابلو فرش شاهزاده و نقاش

نخ و نقشه تابلو فرش شاهزاده و نقاش
نخ و نقشه تابلو فرش شاهزاده و نقاش
مدل کالا: 242
وزن: 3.25kg
موجودی: در انبار
قیمت: 0 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 56در 84سانتیمتر # 400در 600گره # 106رنگ # رجشمار 50 ###


مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 600 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 320 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 420 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 320 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2023