نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه بزرگ - 3

نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه بزرگ - 3
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه بزرگ - 3
مدل کالا: 2363
وزن: 12.30kg
موجودی: در انبار
قیمت: 0 تومان
### 168در 112سانتیمتر # 1200در 800گره # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 1620 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 1050 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 1500 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 1050 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2024