نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه - 4

نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه - 4
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه - 4
مدل کالا: 2366
وزن: 12.30kg
موجودی: در انبار
قیمت: 5,500,000 تومان
### 112در 168سانتیمتر # 800در 1200گره # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 1400 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 1000 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 1250 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 1000 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2022