نخ و نقشه تابلو فرش نان پز

نخ و نقشه تابلو فرش نان پز
نخ و نقشه تابلو فرش نان پز
مدل کالا: 1110
وزن: 4.70kg
موجودی: در انبار
قیمت: 2,050,000 تومان
### 102در 69سانتیمتر # 730در 490گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 760 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 470 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 610 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 470 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2021