نخ و نقشه تابلو فرش گلهای زندگی

نخ و نقشه تابلو فرش گلهای زندگی
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای زندگی
مدل کالا: 5561
وزن: 3.50kg
موجودی: در انبار
قیمت: 1,506,000 تومان
### 50در 102سانتیمتر # 359در 730گره # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 489 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 335 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 440 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 335 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2022