نخ و نقشه تابلو فرش بازار مسگری

نخ و نقشه تابلو فرش بازار مسگری
نخ و نقشه تابلو فرش بازار مسگری
مدل کالا: 661
وزن: 2.80kg
موجودی: در انبار
قیمت: 900,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 87 در 61 سانتیمتر # 620 در 435 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  600   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 320 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 510  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 320 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019