نخ و نقشه تابلو فرش مژده نور

نخ و نقشه تابلو فرش مژده نور
نخ و نقشه تابلو فرش مژده نور
مدل کالا: 105
وزن: 4.30kg
موجودی: در انبار
قیمت: 550,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 98در 67سانتیمتر #700در 480گره # 179رنگ # رجشمار 50 ###


مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 721 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 406 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 649 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 406 گرم


نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019