نخ و نقشه تابلو فرش شاه قاجار

نخ و نقشه تابلو فرش شاه قاجار
نخ و نقشه تابلو فرش شاه قاجار
مدل کالا: 160
وزن: 3.15kg
موجودی: در انبار
قیمت: 435,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 90 در 64 سانتیمتر # 600 در 425 گره # 71 رنگ # رجشمار 50 ###

تعداد رنگ ابریشم : 16 رنگ

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  550   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 310 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 480  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 310 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019