نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه

نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه
مدل کالا: 2312
وزن: 3.15kg
موجودی: در انبار
قیمت: 550,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 55 در 142 سانتیمتر # 388 در 1008 گره # 16 رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  575   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 310 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 42  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 310 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019