نخ و نقشه تابلو فرش طلوع

نخ و نقشه تابلو فرش طلوع
نخ و نقشه تابلو فرش طلوع
Scroll and tap to view images
نخ و نقشه تابلو فرش طلوع نخ و نقشه تابلو فرش طلوع
مدل کالا: 144
وزن: 3.15kg
موجودی: در انبار
قیمت: 0 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 71 در 101 سانتیمتر # 500 در 724 گره # 97 رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  700   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 310 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 650  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 310 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019