ملکه سبا و حضرت سلیمان

ملکه سبا و حضرت سلیمان
ملکه سبا و حضرت سلیمان
Scroll and tap to view images
ملکه سبا و حضرت سلیمان ملکه سبا و حضرت سلیمان
مدل کالا: 109
وزن: 4.20kg
موجودی: در انبار
قیمت: 570,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 70در 89سانتیمتر # 500در 634گره # 102رنگ # رجشمار 50 ###
نخ ابريشم : 14 رنگمقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 600گرم با القاج: 22 لا حداقل : 400 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 532 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 400 گرم

 

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019