نخ و نقشه تابلو فرش هستی

نخ و نقشه تابلو فرش هستی
نخ و نقشه تابلو فرش هستی
مدل کالا: 107
وزن: 2.25kg
موجودی: در انبار
قیمت: 330,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 63در 53سانتیمتر # 452در 379گره # 123رنگ # رجشمار 50 ###


مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 421 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 235 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 380 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 235 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019