نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرویز

نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرویز
نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرویز
مدل کالا: 102
وزن: 9.30kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 1,200,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 147در 98سانتیمتر # 1050در 700گره # 86رنگ # رجشمار 50 ###


مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 1308 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 832 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 1177 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 832 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019