آثار هنرمندان جهان

کلیه محصولات این گالری به صورت توپک شده ارائه می گردد

نخ و نقشه تابلو فرش  آثار هنرمندان جهان

تلفن های تماس :
                           35268014 - 041           35268013 - 041         34217322 - 041       09142593389
 

 
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش اشتیاق
مدل: 22245
وضعیت: موجود
### 63 در 78 سانتیمتر # 450 در 620گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
1,604,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سیندرلا
مدل: 22281
وضعیت: موجود
### 119در 71سانتیمتر # 850در 509گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله..
2,650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات با کودکان
مدل: 22256
وضعیت: موجود
### 119 در 84 سانتیمتر # 848 در 603 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,940,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عروسی پاپ
مدل: 22233
وضعیت: موجود
### 179 در 120 سانتیمتر # 1280 در 860 گره # 140 رنگ # رجشمار 50 ### تعداد رنگ ابریشم : 42 رنگ ..
6,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش راز کودکانه
مدل: 22272
وضعیت: موجود
### 71در 53سانتیمتر # 551در 380گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,210,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر بهار
مدل: 641
وضعیت: موجود
### 28در56سانتیمتر # 200در 400گره # 27رنگ # رجشمار 50 ###  ..
460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظ برایان
مدل: 207
وضعیت: موجود
### 35در 77سانتیمتر # 250در 550گره # 66رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
791,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه کاترین
مدل: 213
وضعیت: موجود
### 147در 100سانتیمتر # 1050در 763گره # 146رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
4,300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مادرانه
مدل: 22262
وضعیت: موجود
### 84 در 61 سانتیمتر # 600 در 432 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,490,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لیدا
مدل: 203
وضعیت: موجود
### 42در 55سانتیمتر # 300در 395گره # 82رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
685,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاهزاده و نقاش
مدل: 242
وضعیت: موجود
### 56در 84سانتیمتر # 400در 600گره # 106رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه
مدل: 264
وضعیت: موجود
### 140در80سانتیمتر # 1000در 570گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
3,277,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز جوان
مدل: 22221
وضعیت: موجود
### 140در 104سانتیمتر # 1000در 740گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
4,255,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهریه
مدل: 22213
وضعیت: موجود
### 113 در 77 سانتیمتر # 800 در 549 گره #  رجشمار 50 ### مقدار م..
2,530,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شانزالیزه
مدل: 22266
وضعیت: موجود
### 140 در 98 سانتیمتر # 1000 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
4,025,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر جوان
مدل: 202
وضعیت: موجود
### 93در 66سانتیمتر # 663در 470گره # 106رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
1,800,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر
مدل: 22239
وضعیت: موجود
### 26در 91سانتیمتر # 650در 480گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,794,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختران قایق سوار
مدل: 201
وضعیت: موجود
### 70در 45سانتیمتر # 500در 320گره # *83 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
920,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جشن امپراطوری
مدل: 22257
وضعیت: موجود
### 230 در 116 سانتیمتر # 1630 در 828 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ک..
6,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مادر و کودک
مدل: 214
وضعیت: موجود
### 64در 34سانتیمتر # 460در 245گره # 46رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دایره زن
مدل: 238
وضعیت: موجود
### 42در 71سانتیمتر # 300در 509گره # 95رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
880,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گردش عاشقانه
مدل: 261
وضعیت: موجود
### 91در74سانتیمتر # 650در 525گره # 148رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
1,965,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پرستار كودك
مدل: 250
وضعیت: موجود
### 120در 88سانتیمتر # 860در 630گره # 132رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ..
3,120,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لحظه دیدار
مدل: 285
وضعیت: موجود
### 50در 71سانتیمتر # 360در 507گره # 76رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قرار ملاقات
مدل: 284
وضعیت: موجود
### 56در 83سانتیمتر # 400در 593گره # 84رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
1,365,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرش فروش
مدل: 22259
وضعیت: موجود
### 127در 95سانتیمتر # 910در 678گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
3,550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شطرنج باز
مدل: 283
وضعیت: موجود
### 60در 84سانتیمتر # 430در 600گره # 87رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
1,485,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاب باز
مدل: 237
وضعیت: موجود
### 46در 67سانتیمتر # 330در 480گره # 69رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
910,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گردش دختران نفیس
مدل: 246
وضعیت: موجود
### 84در 60سانتیمتر # 600در 430گره # 109رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
1,485,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه پلنگ ها
مدل: 221
وضعیت: موجود
### 69در 70سانتیمتر # 491در 500گره # 80رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ليندا
مدل: 258
وضعیت: موجود
### 42در52سانتیمتر # 300در 370گره # 68رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
640,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عشق مقدس
مدل: 232
وضعیت: موجود
### 53در 71سانتیمتر # 381در 541گره # 69رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,190,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دلباخته
مدل: 22232
وضعیت: موجود
### 85 در 63 سانتیمتر # 600 در 450 گره # 94 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد ..
1,397,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دخترگرگ
مدل: 22263
وضعیت: موجود
### 70 در 53 سانتیمتر # 500 در 375 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,078,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ ونیز
مدل: 206
وضعیت: موجود
### 63در 84سانتیمتر # 450در 600گره # 106رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
1,560,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آذرخش
مدل: 229
وضعیت: موجود
### 46در 67سانتیمتر # 330در 480گره # 73رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
910,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یار مهربان
مدل: 22276
وضعیت: موجود
### 56در 77سانتیمتر # 400در 550گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,265,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کانون خانواده
مدل: 22244
وضعیت: موجود
### 119در 83سانتیمتر # 850در 590گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,883,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چشم به راه
مدل: 22208
وضعیت: موجود
### 47 در 64 سانتیمتر # 340 در 458 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ..
985,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پیانوزن نفیس
مدل: 22279
وضعیت: موجود
### 140در 103سانتیمتر # 1000در 735گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
4,226,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پیانوزن نفیس
مدل: 22246
وضعیت: موجود
### 196در 144سانتیمتر # 1400در 1025گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
7,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پرنسس آنا
مدل: 22205
وضعیت: موجود
### 98در 135سانتیمتر # 700در 965گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
3,885,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پدربزرگ
مدل: 22249
وضعیت: موجود
### 91در 58سانتیمتر # 650در 415گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,551,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسور باز (سایزمتوسط)
مدل: 22264
وضعیت: موجود
### 98 در 69 سانتیمتر # 700 در 490 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,975,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش هدیه
مدل: 22251
وضعیت: موجود
### 84در 60سانتیمتر # 600در 430گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,483,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نامه
مدل: 22267
وضعیت: موجود
### 70 در 105 سانتیمتر # 500 در 749 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,155,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نامزدی
مدل: 22218
وضعیت: موجود
### 210در 119سانتیمتر # 1500در 850گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
7,332,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش میز شطرنج
مدل: 22254
وضعیت: موجود
### 84 در 120 سانتیمتر # 600 در 855 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,949,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهمانی
مدل: 22210
وضعیت: موجود
### 140در 96سانتیمتر # 1000در 688گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
3,960,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر مادری
مدل: 282
وضعیت: موجود
### 36در 25سانتیمتر # 170در 240گره # 43رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ..
245,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه و شیرها
مدل: 22275
وضعیت: موجود
### 70در 48سانتیمتر # 500در 346گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
995,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات پنهانی
مدل: 22278
وضعیت: موجود
### 56در 84سانتیمتر # 400در 600گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل شعرخوانی
مدل: 22260
وضعیت: موجود
### 91 در 56 سانتیمتر # 650 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,495,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماهیگیری در برکه
مدل: 223
وضعیت: موجود
### 78در 60سانتیمتر # 558در 427گره # 102رنگ # رجشمار 50 ### نخ های ابریشم : 12 رنگ مقدار مورد ..
1,370,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مادر
مدل: 22225
وضعیت: موجود
### 49 در 64 سانتیمتر # 350 در 455 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
915,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قصه گو
مدل: 22247
وضعیت: موجود
### 102در 70سانتیمتر # 730در 500گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,098,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قایق رمانتیک
مدل: 22238
وضعیت: موجود
### 112در 74سانتیمتر # 800در 523گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته محبت
مدل: 236
وضعیت: موجود
### 56در 84سانتیمتر # 400در 601گره # 133رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
1,385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عشق مقدس 2
مدل: 22242
وضعیت: موجود
### 42در 63سانتیمتر # 300در 450گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
777,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عشق مقدس
مدل: 222
وضعیت: موجود
### 41در 58سانتیمتر # 293در 415گره # 69رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
699,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضیافت
مدل: 22211
وضعیت: موجود
### 161در 105سانتیمتر # 1150در 750گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
4,960,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 220
وضعیت: موجود
### 104در 63سانتیمتر # 740در 448گره # 171رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,910,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر جوان جدید(سایزبزرگ)
مدل: 22255
وضعیت: موجود
### 154 در 98 سانتیمتر # 1101 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
3,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر جوان (سایزمتوسط)
مدل: 22268
وضعیت: موجود
### 112 در 75 سانتیمتر # 800 در 539 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سوغات
مدل: 22252
وضعیت: موجود
### 130در 105سانتیمتر # 930در 474گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
3,994,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرخپوست
مدل: 22270
وضعیت: موجود
### 54در 80سانتیمتر # 388در 570گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,110,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ستایش
مدل: 22250
وضعیت: موجود
### 141در 105سانتیمتر # 1010در 747گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
4,338,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زندگی در مزرعه
مدل: 22216
وضعیت: موجود
### 98 در 70 سانتیمتر # 700 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
2,012,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زن سرخ پوست
مدل: 22265
وضعیت: موجود
### 51 در 75 سانتیمتر # 360 در 530 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,095,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا(سایزکوچک)
مدل: 208
وضعیت: موجود
### 56در 44سانتیمتر # 400در 315گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
725,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا(سایز بزرگ)
مدل: 215
وضعیت: موجود
### 64در 81سانتیمتر # 457در 580گره # 63رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,530,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا
مدل: 209
وضعیت: موجود
### 53در 67سانتیمتر # 378در 480گره # 63رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,045,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقصنده
مدل: 22224
وضعیت: موجود
### 47 در 70 سانتیمتر # 335 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدا..
965,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص شش پری
مدل: 22283
وضعیت: موجود
### 119در 69سانتیمتر # 850در 495گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص در باغ
مدل: 22241
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,212,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص باله
مدل: 22278
وضعیت: موجود
### 50در 70سانتیمتر # 360در 499گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
930,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش راز کودکانه _2
مدل: 22273
وضعیت: موجود
### 71در 53سانتیمتر # 551در 380گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,205,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دوشیزگان
مدل: 22248
وضعیت: موجود
### 101در 80سانتیمتر # 720 در 570گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,359,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختران جوان
مدل: 22204
وضعیت: موجود
### 59در 8770سانتیمتر # 420در 620گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,500,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر نقاش
مدل: 22237
وضعیت: موجود
### 79 در 56 سانتیمتر # 400 در 562 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,295,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر رویا
مدل: 22261
وضعیت: موجود
### 90 در 56 سانتیمتر # 640 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,470,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانواده البرت
مدل: 22227
وضعیت: موجود
### 84در 42سانتیمتر # 600در 300گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,035,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جواهرفروش
مدل: 22269
وضعیت: موجود
### 98در 47سانتیمتر # 700در 335گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جمع خانوادگی
مدل: 224
وضعیت: موجود
### 112در 82سانتیمتر # 800در 587گره # 111رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
2,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جشن امپراطوری (سایز متوسط)
مدل: 22271
وضعیت: موجود
### 146در 74سانتیمتر # 1043در 530گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
3,178,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جاویدان
مدل: 22277
وضعیت: موجود
### 70در 53سانتیمتر # 500در 375گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,078,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاب باز
مدل: 22280
وضعیت: موجود
### 71در 104سانتیمتر # 504در 744گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
2,156,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بزم شادی
مدل: 22219
وضعیت: موجود
### 140در 81سانتیمتر # 1000در 575گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
3,307,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه 2
مدل: 22223
وضعیت: موجود
### 150 در 97 سانتیمتر # 1070 در 686 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد ن..
4,220,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ ملکه
مدل: 22253
وضعیت: موجود
### 140در 99سانتیمتر # 1000در 710گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
4,082,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ بهشت
مدل: 255
وضعیت: موجود
### 147در 88سانتیمتر # 1050در 625گره  # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ..
3,775,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش احساس عاشقانه
مدل: 205
وضعیت: موجود
### 59در 84سانتیمتر # 420در 600گره # 94رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,500,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آغوش
مدل: 22236
وضعیت: موجود
### 49 در 70 سانتیمتر # 350 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آذرخش - 2
مدل: 22240
وضعیت: موجود
### 70در 101سانتیمتر # 500در 720گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,070,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آتلیه نقاشی
مدل: 22243
وضعیت: موجود
### 140در 99سانتیمتر # 1000در 710گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
4,082,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جشن نامزدی
مدل: 22234
وضعیت: پیش سفارش
### 120 در 85 سانتیمتر # 850 در 600 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز..
2,932,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2021