آثار هنرمندان جهان

کلیه محصولات این گالری به صورت توپک شده ارائه می گردد

نخ و نقشه تابلو فرش  آثار هنرمندان جهان


تلفن های تماس :
                           35268014 - 041           35268013 - 041         34217322 - 041       09142593389
 

 
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش دختر بهار
مدل: 641
وضعیت: موجود
### 28در56سانتیمتر # 200در 400گره # 27رنگ # رجشمار 50 ### نخ و نقشه  ..
145,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظ برایان
مدل: 207
وضعیت: موجود
### 35در 77سانتیمتر # 250در 550گره # 66رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
235,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لیدا
مدل: 203
وضعیت: موجود
### 42در 55سانتیمتر # 300در 395گره # 82رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
215,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر جوان
مدل: 202
وضعیت: موجود
### 93در 66سانتیمتر # 663در 470گره # 106رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
510,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختران قایق سوار
مدل: 201
وضعیت: موجود
### 70در 45سانتیمتر # 500در 320گره # *83 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
275,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مادر و کودک
مدل: 214
وضعیت: موجود
### 64در 34سانتیمتر # 460در 245گره # 46رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
173,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گردش عاشقانه
مدل: 261
وضعیت: موجود
### 91در74سانتیمتر # 650در 525گره # 148رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
586,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ليندا
مدل: 258
وضعیت: موجود
### 42در52سانتیمتر # 300در 370گره # 68رنگ # رجشمار 50 ### تعداد رنگ هاي ابريشم : 11 رنگ مقد..
205,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لحظه دیدار
مدل: 285
وضعیت: موجود
### 50در 71سانتیمتر # 360در 507گره # 76رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قرار ملاقات
مدل: 284
وضعیت: موجود
### 56در 83سانتیمتر # 400در 593گره # 84رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شطرنج باز
مدل: 283
وضعیت: موجود
### 60در 84سانتیمتر # 430در 600گره # 87رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دوخواهر
مدل: 239
وضعیت: موجود
### 56در 84سانتیمتر # 400در 600گره # 121رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دست بوسی
مدل: 226
وضعیت: موجود
### 94در 68سانتیمتر # 670در 484گره # 86رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
510,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جواهر فروش
مدل: 251
وضعیت: موجود
### 96در67سانتیمتر # 684در 478گره # 139رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
575,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاب باز
مدل: 237
وضعیت: موجود
### 46در 67سانتیمتر # 330در 480گره # 69رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
275 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه کاترین
مدل: 213
وضعیت: موجود
### 147در 100سانتیمتر # 1050در 717گره # 146رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یاد جوانی
مدل: 243
وضعیت: موجود
### 95در 68سانتیمتر # 625در 448گره # 121رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
500,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گردش دختران نفیس
مدل: 246
وضعیت: موجود
### 84در 60سانتیمتر # 600در 430گره # 109رنگ # رجشمار 50 ### تعداد  رنگ های ابریشم : 10 رنگ ..
450,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نوازندگان
مدل: 257
وضعیت: موجود
### 140در 97سانتیمتر # 1000در 693گره # 142رنگ # رجشمار 50 ### تعداد رنگ های نخ  ابریشم..
1,235,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نقاش جوان
مدل: 227
وضعیت: موجود
### 116در 80سانتیمتر # 825در 569گره # 151 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
780,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه پلنگ ها
مدل: 221
وضعیت: موجود
### 69در 70سانتیمتر # 491در 500گره # 80رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات پنهانی
مدل: 231
وضعیت: موجود
### 56در 84سانتیمتر # 400در 600گره # 186رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
448,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عشق مقدس
مدل: 232
وضعیت: موجود
### 53در 71سانتیمتر # 381در 541گره # 69رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاهزاده و نقاش
مدل: 242
وضعیت: موجود
### 56در 84سانتیمتر # 400در 600گره # 106رنگ # رجشمار 50 ### تعداد رنگ نخ ابریشم : 11 رنگ مقدار..
430,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دلباخته
مدل: 22232
وضعیت: موجود
### 85 در 63 سانتیمتر # 600 در 450 گره # 94 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد ..
500,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر جواهر فروش
مدل: 225
وضعیت: موجود
### 70در 39سانتیمتر # 500در 280گره # 66رنگ # رجشمار 50 ### نخ های ابریشم : 4 رنگ مقدار مورد نی..
218,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خواب کودکان
مدل: 234
وضعیت: موجود
### 78در 63سانتیمتر # 560در 448گره # 142رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
450,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه
مدل: 264
وضعیت: موجود
### 140در80سانتیمتر # 1000در 570گره # 158رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ ونیز
مدل: 206
وضعیت: موجود
### 63در 84سانتیمتر # 450در 600گره # 106رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ آرزوها
مدل: 233
وضعیت: موجود
### 59در 101سانتیمتر # 420در 718گره # 133رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
510,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آذرخش
مدل: 229
وضعیت: موجود
### 46در 67سانتیمتر # 330در 480گره # 73رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
265,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چشم به راه
مدل: 22208
وضعیت: موجود
### 47 در 64 سانتیمتر # 340 در 458 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ..
385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پايكوبي
مدل: 254
وضعیت: موجود
### 146در 95سانتیمتر # 1040در 680گره # 138رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ا..
1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نوازندگان 2
مدل: 279
وضعیت: موجود
### 140در91سانتیمتر # 1000در650گره # 118رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این..
1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نوازنده اشرافي
مدل: 256
وضعیت: موجود
### 147در 98سانتیمتر # 1050در 700گره 2# 156رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ..
1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهمانی شب
مدل: 204
وضعیت: موجود
### 147در 107سانتیمتر # 1050در 762گره # 157رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
1,250,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهریه
مدل: 22213
وضعیت: موجود
### 113 در 77 سانتیمتر # 800 در 549 گره #  رجشمار 50 ### مقدار م..
780,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر مادری
مدل: 282
وضعیت: موجود
### 36در 25سانتیمتر # 170در 240گره # 43رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ..
80,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماهیگیری در برکه
مدل: 223
وضعیت: موجود
### 78در 60سانتیمتر # 558در 427گره # 102رنگ # رجشمار 50 ### نخ های ابریشم : 12 رنگ مقدار مورد ..
450,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماهیگیری در برکه
مدل: 240
وضعیت: موجود
### 119در 81سانتیمتر # 850در 579گره # 135رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
810,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مادر
مدل: 22225
وضعیت: موجود
### 49 در 64 سانتیمتر # 350 در 455 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
310,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته محبت
مدل: 236
وضعیت: موجود
### 56در 84سانتیمتر # 400در 601گره # 133رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عشق مقدس
مدل: 222
وضعیت: موجود
### 41در 58سانتیمتر # 293در 415گره # 69رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
215,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عروسی پاپ
مدل: 22233
وضعیت: موجود
### 179 در 120 سانتیمتر # 1280 در 860 گره # 140 رنگ # رجشمار 50 ### تعداد رنگ ابریشم : 40 رنگ ..
1,590,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 220
وضعیت: موجود
### 104در 63سانتیمتر # 740در 448گره # 171رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
585,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا(سایزکوچک)
مدل: 208
وضعیت: موجود
### 56در 44سانتیمتر # 400در 315گره # 100رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
240,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا(سایز بزرگ)
مدل: 215
وضعیت: موجود
### 64در 81سانتیمتر # 457در 580گره # 63رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
395,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا
مدل: 209
وضعیت: موجود
### 53در 67سانتیمتر # 378در 480گره # 63رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقصنده
مدل: 22224
وضعیت: موجود
### 47 در 70 سانتیمتر # 335 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدا..
330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جوليا
مدل: 248
وضعیت: موجود
### 49در 78سانتیمتر # 350در 559گره # 82رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جمع خانوادگی
مدل: 224
وضعیت: موجود
### 112در 82سانتیمتر # 800در 578گره # 111رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
790,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جاده برفی
مدل: 252
وضعیت: موجود
### 88در 49سانتیمتر # 630در 350گره # 93رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنبه..
375,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاجگداری شاهزاده
مدل: 244
وضعیت: موجود
### 84در 120سانتیمتر # 600در 860گره # 141رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پن..
865,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش برف شادی
مدل: 249
وضعیت: موجود
### 84در 56سانتیمتر # 600در 400گره # 115رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ک..
415,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه 2
مدل: 22223
وضعیت: موجود
### 150 در 97 سانتیمتر # 1070 در 686 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد ن..
1,480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بانوی قصر
مدل: 259
وضعیت: موجود
### 63در88سانتیمتر # 450در 630گره # 96رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
520,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بانوی بهار
مدل: 241
وضعیت: موجود
### 62در 75سانتیمتر # 440در 538گره # 125رنگ # رجشمار 50 ### تعداد نخ ابریشم : 16 رنگ مقدار مو..
395,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ بهشت
مدل: 255
وضعیت: موجود
### 147در 88سانتیمتر # 1050در 625گره # 185رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ا..
1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش احساس عاشقانه
مدل: 205
وضعیت: موجود
### 59در 84سانتیمتر # 420در 600گره # 94رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
442,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آغوش
مدل: 22236
وضعیت: موجود
### 49 در 70 سانتیمتر # 350 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه پدربزرگ (سایزکوچک)
مدل: 262
وضعیت: پیش سفارش
### 112در78سانتیمتر # 800در 555گره # 177رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ا..
740,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه پدربزرگ (سایزبزرگ)
مدل: 263
وضعیت: پیش سفارش
### 140در100سانتیمتر # 1000در 708گره # 183رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج..
1,180,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پرستار كودك
مدل: 250
وضعیت: پیش سفارش
### 120در 88سانتیمتر # 860در 630گره # 132رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ..
930,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر عشوه گر
مدل: 245
وضعیت: پیش سفارش
### 107در 78سانتیمتر # 700در 510گره # 131رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پن..
570,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جشن نامزدی
مدل: 22234
وضعیت: پیش سفارش
### 120 در 85 سانتیمتر # 850 در 600 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز..
910,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش احترام
مدل: 212
وضعیت: پیش سفارش
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # **رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آوازخوان
مدل: 238
وضعیت: پیش سفارش
### 42در 71سانتیمتر # 300در 509گره # 95رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
275,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019