نخ و نقشه تابلو فرش بانوی قصر

نخ و نقشه تابلو فرش بانوی قصر
نخ و نقشه تابلو فرش بانوی قصر
مدل کالا: 259
وزن: 3.85kg
موجودی: در انبار
قیمت: 520,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 63در88سانتیمتر # 450در 630گره # 96رنگ # رجشمار 50 ###


مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 530 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 370 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 480 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 370
  گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019