نخ و نقشه تابلو فرش نوازنده اشرافي

نخ و نقشه تابلو فرش نوازنده اشرافي
نخ و نقشه تابلو فرش نوازنده اشرافي
مدل کالا: 256
وزن: 9.45kg
موجودی: در انبار
قیمت: 1,200,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 147در 98سانتیمتر # 1050در 700گره 2# 156رنگ # رجشمار 50 ###


مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل1310  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 830 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل1180 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 830 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019