نخ و نقشه تابلو فرش نوازندگان

نخ و نقشه تابلو فرش نوازندگان
نخ و نقشه تابلو فرش نوازندگان
مدل کالا: 257
وزن: 9.10kg
موجودی: در انبار
قیمت: 1,235,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 140در 97سانتیمتر # 1000در 693گره # 142رنگ # رجشمار 50 ###

تعداد رنگ های نخ  ابریشم 6 رنگ - تعداد رنگ های نخ ابریشم مخلوط 19رنگ

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل1250  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 790 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل1115 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 790 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019