نخ و نقشه تابلو فرش آوازخوان

نخ و نقشه تابلو فرش آوازخوان
نخ و نقشه تابلو فرش آوازخوان
مدل کالا: 238
وزن: 2.00kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 275,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 42در 71سانتیمتر # 300در 509گره # 95رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 320 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 230 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 290 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 230 گرم

 

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019