نخ و نقشه تابلو فرش جشن نامزدی

نخ و نقشه تابلو فرش جشن نامزدی
نخ و نقشه تابلو فرش جشن نامزدی
مدل کالا: 22234
وزن: 3.15kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 910,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 120 در 85 سانتیمتر # 850 در 600 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  875   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 490 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 810  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 490 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019