نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر

نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل کالا: 220
وزن: 4.30kg
موجودی: در انبار
قیمت: 585,000 تومان
### 104در 63سانتیمتر # 740در 448گره # 171رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 680 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 490 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 610 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 490 گرم 

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019