نخ و نقشه تابلو فرش مادر

نخ و نقشه تابلو فرش مادر
نخ و نقشه تابلو فرش مادر
مدل کالا: 22225
وزن: 2.50kg
موجودی: در انبار
قیمت: 310,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 49 در 64 سانتیمتر # 350 در 455 گره #  رجشمار 50 ###


مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  390   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 310 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 270  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 310 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019