نخ و نقشه تابلو فرش یاد جوانی

نخ و نقشه تابلو فرش یاد جوانی
نخ و نقشه تابلو فرش یاد جوانی
مدل کالا: 243
وزن: 3.75kg
موجودی: در انبار
قیمت: 500,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 95در 68سانتیمتر # 625در 448گره # 121رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 790گرم با القاج: 22 لا حداقل : 480 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 710 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 480 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019