نخ و نقشه تابلو فرش لحظه دیدار

نخ و نقشه تابلو فرش لحظه دیدار
نخ و نقشه تابلو فرش لحظه دیدار
مدل کالا: 285
وزن: 2.25kg
موجودی: در انبار
قیمت: 420,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 50در 71سانتیمتر # 360در 507گره # 76رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  380   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 250 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل340 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 250 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019