نخ و نقشه تابلو فرش مهر مادری

نخ و نقشه تابلو فرش مهر مادری
نخ و نقشه تابلو فرش مهر مادری
مدل کالا: 282
وزن: 1.20kg
موجودی: در انبار
قیمت: 80,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 36در 25سانتیمتر # 170در 240گره # 43رنگ # رجشمار 50 ###


مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل270  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 180 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل2000 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 180 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019