آیات و اماکن مذهبی

کلیه محصولات این گالری به صورت توپک شده ارائه می گردد

نخ و نقشه تابلو فرش  آیات و اماکن مذهبیتلفن های تماس :
                           35268014 - 041           35268013 - 041         34217322 - 041       09142593389
 
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش جل جلاله نفيس
مدل: 347
وضعیت: موجود
### 63در 46سانتیمتر # 450در 330گره # 33 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
265,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد گل مرغ
مدل: 335
وضعیت: موجود
### 84در 61سانتیمتر # 600در 440گره # 31رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کتیبه جل جلاله
مدل: 315
وضعیت: موجود
### 50در 36سانتیمتر # 360در 260گره # 28رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
160,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کعبه مسجدالنبی
مدل: 340
وضعیت: موجود
### 74در 56سانتیمتر # 531در 400گره # 64رنگ # رجشمار 50 ###..
405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد جل جلاله خشتی
مدل: 307
وضعیت: موجود
### 73در 54سانتیمتر # 520در 384گره # 80رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد گلباران
مدل: 391
وضعیت: موجود
### 82 در 42 سانتیمتر # 590 در 300 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
360,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد گل نقش
مدل: 358
وضعیت: موجود
### 64در36سانتیمتر # 455در 255گره # 43 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
205,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد گل آذین
مدل: 343
وضعیت: موجود
### 84در 42سانتیمتر # 300در 600گره # 42رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
305,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد هلالی
مدل: 3319
وضعیت: موجود
### 36 در 61 سانتیمتر # 430 در 250 گره # 37 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و الق..
265,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد مرصع
مدل: 306
وضعیت: موجود
### 69در 49سانتیمتر # 478در 349گره # 16رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
260,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد طلایی
مدل: 3316
وضعیت: موجود
### 75 در 45 سانتیمتر # 531 در 282 گره # 84 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نی..
385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كعبه و توحيد
مدل: 351
وضعیت: موجود
### 73در 49سانتیمتر # 520در 350گره # 42 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یاعلی مدد
مدل: 395
وضعیت: موجود
### 53 در 50 سانتیمتر # 350 در 371 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
275,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد مقرنس
مدل: 308
وضعیت: موجود
### 63در 38سانتیمتر # 450در 270گره # 29رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
205,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد مسجد النبی
مدل: 332
وضعیت: موجود
### 73در 51سانتیمتر # 520در 364گره # 55رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
327,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد مرصع - کرم
مدل: 305
وضعیت: موجود
### 67در 49سانتیمتر # 478در 349گره # 17رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
260,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد مجیب
مدل: 366
وضعیت: موجود
### 77در42سانتیمتر # 550در 300گره # 31رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ا..
325,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد متین
مدل: 3318
وضعیت: موجود
### 87 در 47 سانتیمتر # 620 در 330 گره # 71 رنگ # رجشمار 50 ### تعداد رنگ ابریشم : 12 رنگ مقد..
400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد جل جلاله
مدل: 318
وضعیت: موجود
### 63در 46سانتیمتر # 450در 331گره # 20رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
230,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد
مدل: 326
وضعیت: موجود
### 52در 38سانتیمتر # 370در 270گره # 26رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
170,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الله
مدل: 361
وضعیت: موجود
### 59در 52سانتیمتر # 420در 368گره # 28رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش  آیت الکرسی
مدل: 316
وضعیت: موجود
### 87در 59سانتیمتر # 620در 421گره # 34رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کعبه و توحید وان یکاد
مدل: 355
وضعیت: موجود
### 112در 52سانتیمتر # 800در 370گره # 47 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
476,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چهار قل و توحید
مدل: 371
وضعیت: موجود
### 148در 69سانتیمتر # 1060در 772گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
2,600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد گلستان
مدل: 386
وضعیت: موجود
### 85 در 61 سانتیمتر # 600 در 432 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
730,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد کعبه و مدینه
مدل: 331
وضعیت: موجود
### 73در 52سانتیمتر # 520در 370گره # 43رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
327,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد نگاره
مدل: 314
وضعیت: موجود
### 107در 47سانتیمتر # 765در 333گره # 37رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد طلایی گل و مرغ
مدل: 3317
وضعیت: موجود
### 50در 75سانتیمتر # 350در 534گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
625,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد سه آیه
مدل: 353
وضعیت: موجود
### 140در 63سانتیمتر # 1000در 450گره # 67رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پن..
750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد ایت الکرسی
مدل: 373
وضعیت: موجود
### 83 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد اسلیمی
مدل: 311
وضعیت: موجود
### 46در 62سانتیمتر # 325در 445گره # 31رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
230,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد آیت الکرسی
مدل: 345
وضعیت: موجود
### 99در 47سانتیمتر # 650در 310گره # 38رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنبه..
350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد (پوستی)
مدل: 328
وضعیت: موجود
### 68در 39سانتیمتر # 485در 280گره # 34رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
237,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد
مدل: 330
وضعیت: موجود
### 49در 70سانتیمتر # 350در 500گره # 20رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
290,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد
مدل: 370
وضعیت: موجود
### 154در 52سانتیمتر # 1100در 370گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد
مدل: 304
وضعیت: موجود
### 28در 63سانتیمتر # 200در 450گره # 17رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
145,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد
مدل: 372
وضعیت: موجود
### 98در 56سانتیمتر # 700در 400گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد كعبه
مدل: 350
وضعیت: موجود
### 84در 42سانتیمتر # 600در 300گره # 46 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
295,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قائم المهدی
مدل: 367
وضعیت: موجود
### 98در70سانتیمتر # 700در 500گره # 66رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ا..
620,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانه خدا
مدل: 346
وضعیت: موجود
### 84در 56سانتیمتر # 600در 400گره # 31 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
387,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جل جلاله کوچک
مدل: 356
وضعیت: موجود
### 42در29سانتیمتر # 300در 207گره # 18 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله
مدل: 301
وضعیت: موجود
### 39در 59سانتیمتر # 280در 419گره # 30رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
195,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد جل جلاله
مدل: 303
وضعیت: پیش سفارش
### 63در 46سانتیمتر # 450در 332گره # 15رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
230,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله
مدل: 3312
وضعیت: پیش سفارش
### 37 در 47 سانتیمتر # 258 در 330 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله ..
185 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسما الهی
مدل: 359
وضعیت: پیش سفارش
### 172در52سانتیمتر # 1230در 370گره # 58 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
725,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019