نخ و نقشه تابلو فرش کتیبه وان یكاد

نخ و نقشه تابلو فرش کتیبه وان یكاد
نخ و نقشه تابلو فرش کتیبه وان یكاد
مدل کالا: 333
وزن: 1.80kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 215,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 79در 31سانتیمتر # 567در 218گره # 46رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 440 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 160 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 400 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 160 گرم


 

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019