نخ و نقشه تابلو فرش اسما الهی

نخ و نقشه تابلو فرش اسما الهی
نخ و نقشه تابلو فرش اسما الهی
مدل کالا: 359
وزن: 6.10kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 725,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 172در52سانتیمتر # 1230در 370گره # 58 رنگ ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 1140گرم با القاج: 22 لا حداقل : 600 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 1050 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 600 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019