نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الجلیل

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الجلیل
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الجلیل
مدل کالا: 364
وزن: 2.20kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 280,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 82در40سانتیمتر # 583در 276گره # 30رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 500گرم با القاج: 22 لا حداقل : 200 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 450 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 200 گرم


نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019