نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الکریم

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الکریم
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الکریم
مدل کالا: 368
وزن: 4.70kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 390,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 94در45سانتیمتر # 670 در 320گره # 50رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 590گرم با القاج: 22 لا حداقل : 270 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 530 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 270 گرم


نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019