نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد بصیر

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد بصیر
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد بصیر
مدل کالا: 363
وزن: 2.20kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 265,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 75در40سانتیمتر # 534 در 284گره # 26رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 500گرم با القاج: 22 لا حداقل : 200 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 420 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 200 گرم


نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019