نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله

نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله
نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله
مدل کالا: 301
وزن: 1.60kg
موجودی: در انبار
قیمت: 195,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 39در 59سانتیمتر # 280در 419گره # 30رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 280 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 180 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 250 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 180 گرم


 

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019