نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله نور

نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله نور
نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله نور
مدل کالا: 309
وزن: 2.00kg
موجودی: در انبار
قیمت: 260,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 66در 45سانتیمتر # 470در 320گره # 43رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 410 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 200 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 340 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 200 گرم

 

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019