نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله

نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله
نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله
مدل کالا: 3312
وزن: 1.90kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 185 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 37 در 47 سانتیمتر # 258 در 330 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  285   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 170 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 225  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 170 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019