نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد اسما خدا

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد اسما خدا
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد اسما خدا
مدل کالا: 344
وزن: 3.85kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 495,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 107در 62سانتیمتر # 700در 410گره # 42رنگ ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 850 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 480 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 765 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 480 گرم

 

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019