نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد کهن

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد کهن
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد کهن
مدل کالا: 319
وزن: 2.30kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 315,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 68در 50سانتیمتر # 483در 360گره # 44رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 440 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 230 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 400 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 230 گرم


 

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019