نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد ایت الکرسی

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد ایت الکرسی
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد ایت الکرسی
Scroll and tap to view images
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد ایت الکرسی نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد ایت الکرسی
مدل کالا: 373
وزن: 2.40kg
موجودی: در انبار
قیمت: 465,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 83 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  485   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 325 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 430  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 325 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019