تندیس وآثارباستانی

کلیه محصولات این گالری به صورت توپک شده ارائه می گردد

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس و آثار باستانی


تلفن های تماس :
                           35268014 - 041           35268013 - 041         34217322 - 041       09142593389
 

 
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش لیدی گودیوا
مدل: 703
وضعیت: موجود
### 79در 60سانتیمتر # 563در 428گره # 60رنگ # رجشمار 50 ###..
390,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پسر شیپور زن
مدل: 710
وضعیت: موجود
### 80در59سانتیمتر # 570در 420گره # 23رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
382,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه
مدل: 707
وضعیت: موجود
### 63در 76سانتیمتر # 450در 540گره # 79رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 717
وضعیت: موجود
### 112در 70سانتیمتر # 800در 500گره # 33 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
594,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خلقت آدم
مدل: 702
وضعیت: موجود
### 84در 63سانتیمتر # 600در 450گره # 23رنگ # رجشمار 50 ###..
401,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جام ریتون
مدل: 706
وضعیت: موجود
### 33در 45سانتیمتر # 236در 318گره # 42رنگ # رجشمار 49 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
149,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و سربازان
مدل: 750
وضعیت: موجود
### 75 در 42 سانتیمتر # 534 در 300 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
470,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کودک و گل
مدل: 722
وضعیت: موجود
### 45 در 70 سانتیمتر # 320 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
475,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کتیبه هخامنشی
مدل: 729
وضعیت: موجود
### 98 در 55 سانتیمتر # 700 در 394 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
440,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کالسکه ران
مدل: 747
وضعیت: موجود
### 91 در 64 سانتیمتر # 650 در 460 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
875,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کاخ آپادانا
مدل: 740
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
735,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش هدایا برای کوروش
مدل: 736
وضعیت: موجود
### 98 در 69 سانتیمتر # 700 در 490 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات
مدل: 742
وضعیت: موجود
### 91 در 58 سانتیمتر # 648 در 411 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
780,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مسیح
مدل: 751
وضعیت: موجود
### 70 در 94 سانتیمتر # 500 در 670 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
980,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محافظان کوروش
مدل: 741
وضعیت: موجود
### 98 در 44 سانتیمتر # 700 در 311 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
640,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لیدی گودیوا(رنگی)
مدل: 735
وضعیت: موجود
### 98 در 77 سانتیمتر # 700 در 550 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,135,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لیدی گودیوا
مدل: 704
وضعیت: موجود
### 67در 53سانتیمتر # 480در 375گره # 26رنگ # رجشمار 50 ###..
269,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشق(رنگی)
مدل: 731
وضعیت: موجود
### 84 در 53 سانتیمتر # 600 در 3800 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشق
مدل: 705
وضعیت: موجود
### 90در 59سانتیمتر # 645در 420گره # 47رنگ # رجشمار 50 ###..
459,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرهور(2)
مدل: 739
وضعیت: موجود
### 53 در 34 سانتیمتر # 380 در 240 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
280,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرهور
مدل: 734
وضعیت: موجود
### 90 در 67سانتیمتر # 640 در 480 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و الق..
905,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته
مدل: 711
وضعیت: موجود
### 35در 77سانتیمتر # 250در 548گره # 28رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
249,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شیر و گاو تخت جمشید
مدل: 733
وضعیت: موجود
### 88 در 56 سانتیمتر # 630 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
745,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شب مهتابی
مدل: 718
وضعیت: موجود
### 103در 73سانتیمتر # 739در 520گره # 30رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
560,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(6)
مدل: 753
وضعیت: موجود
### 98 در 55 سانتیمتر # 700 در 390 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
800,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(5)
مدل: 748
وضعیت: موجود
### 112 در 70 سانتیمتر # 800 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
1,175,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(4)
مدل: 743
وضعیت: موجود
### 105 در 64 سانتیمتر # 750 در 460 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(3)
مدل: 732
وضعیت: موجود
### 104 در 63 سانتیمتر # 740 در 448 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
975,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر 2
مدل: 714
وضعیت: موجود
### 126در 70سانتیمتر # 900در 502گره # 36 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
685,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 708
وضعیت: موجود
### 110در 67 سانتیمتر # 775در 475گره # 21 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
589,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سربازان کوروش
مدل: 716
وضعیت: موجود
### 48در 94سانتیمتر # 340در 665گره # 16رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
374,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرباز رومی
مدل: 749
وضعیت: موجود
### 84 در 59 سانتیمتر # 600 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
740,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سر ستون تخت جمشید
مدل: 745
وضعیت: موجود
### 49 در 70 سانتیمتر # 350 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ستایش
مدل: 728
وضعیت: موجود
### 48 در 89 سانتیمتر # 342 در 639 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
645,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ره آورد
مدل: 746
وضعیت: موجود
### 95 در 53 سانتیمتر # 680 در 381 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
765,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دروازه کاخ
مدل: 752
وضعیت: موجود
### 118 در 60 سانتیمتر # 840 در 430 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
1,055,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دروازه ملل
مدل: 701
وضعیت: موجود
### 78در 55سانتیمتر # 560در 390گره # 43رنگ # رجشمار 50 ### نخ و نقشه  ..
364,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درشکه چی
مدل: 712
وضعیت: موجود
### 74در 50سانتیمتر # 530در 360گره # 16رنگ # رجشمار 29 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
318,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر و سگ
مدل: 727
وضعیت: موجود
### 60 در 98 سانتیمتر # 430 در 702 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
855,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش داریوش کبیر
مدل: 744
وضعیت: موجود
### 53 در 80 سانتیمتر # 380 در 570 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظی تلخ
مدل: 730
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,085,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانواده
مدل: 723
وضعیت: موجود
### 70 در 101 سانتیمتر # 500 در 721 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
1,060,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب سوار
مدل: 720
وضعیت: موجود
### 69 در 59 سانتیمتر # 495 در 418 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آپادانا
مدل: 737
وضعیت: موجود
### 140 در 98 سانتیمتر # 1000 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
1,940,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش  شیراز
مدل: 738
وضعیت: موجود
### 98 در 70 سانتیمتر # 700 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,035,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته آرامش
مدل: 719
وضعیت: پیش سفارش
### 70 در 98 سانتیمتر # 500 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,035,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019