نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر

نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل کالا: 717
وزن: 5.40kg
موجودی: در انبار
قیمت: 594,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 112در 70سانتیمتر # 800در 500گره # 33 رنگ # رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 840 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 480 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 760 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 480 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019