نخ و نقشه تابلو فرش پسر شیپور زن

نخ و نقشه تابلو فرش پسر شیپور زن
نخ و نقشه تابلو فرش پسر شیپور زن
مدل کالا: 710
وزن: 3.25kg
موجودی: در انبار
قیمت: 382,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 80در59سانتیمتر # 570در 420گره # 23رنگ # رجشمار 50 ###


مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 550 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 300 گرم

چله ابریشمی 42 لا حداقل 500 گرم با القاج: 22 لا حداقل :300 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019