نخ و نقشه تابلو فرش آپادانا

نخ و نقشه تابلو فرش آپادانا
نخ و نقشه تابلو فرش آپادانا
مدل کالا: 737
وزن: 8.80kg
موجودی: در انبار
قیمت: 1,940,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 140 در 98 سانتیمتر # 1000 در 700 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  1250   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 775 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 1125  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 775 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019