نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظی تلخ

نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظی تلخ
نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظی تلخ
مدل کالا: 730
وزن: 4.60kg
موجودی: در انبار
قیمت: 1,085,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  550   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 370 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 500  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 370 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019