نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(3)

نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(3)
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(3)
مدل کالا: 732
وزن: 4.20kg
موجودی: در انبار
قیمت: 975,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 104 در 63 سانتیمتر # 740 در 448 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  740   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 380 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 665  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 380 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019