نخ و نقشه تابلو فرش فرشته آرامش

نخ و نقشه تابلو فرش فرشته آرامش
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته آرامش
مدل کالا: 719
وزن: 4.50kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 1,035,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 70 در 98 سانتیمتر # 500 در 700 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  625   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 435 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 560  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 435 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019