نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشق(رنگی)

نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشق(رنگی)
نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشق(رنگی)
مدل کالا: 731
وزن: 3.10kg
موجودی: در انبار
قیمت: 0 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 84 در 53 سانتیمتر # 600 در 3800 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  560   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 275 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 500  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 275 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019