نخ و نقشه تابلو فرش لیدی گودیوا(رنگی)

نخ و نقشه تابلو فرش لیدی گودیوا(رنگی)
نخ و نقشه تابلو فرش لیدی گودیوا(رنگی)
مدل کالا: 735
وزن: 4.80kg
موجودی: در انبار
قیمت: 1,135,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 98 در 77 سانتیمتر # 700 در 550 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  770   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 450 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 700  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 450 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019