نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات

نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات
نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات
مدل کالا: 742
وزن: 3.50kg
موجودی: در انبار
قیمت: 780,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 91 در 58 سانتیمتر # 648 در 411 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  625   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 315 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 565  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 315 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019