نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(4)

نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(4)
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(4)
مدل کالا: 743
وزن: 4.50kg
موجودی: در انبار
قیمت: 1,000,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 105 در 64 سانتیمتر # 750 در 460 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  760   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 400 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 685  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 400 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019