نخ و نقشه تابلو فرش ره آورد

نخ و نقشه تابلو فرش ره آورد
نخ و نقشه تابلو فرش ره آورد
مدل کالا: 746
وزن: 3.50kg
موجودی: در انبار
قیمت: 765,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 95 در 53 سانتیمتر # 680 در 381 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  635   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 300 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 575  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 300 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019